Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 03-05-2018 

Studio Zaanstreek, gevestigd aan Rivierenlaan 147, 1442 PE, te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 

Website: www.studiozaanstreek.nl

Adres: Rivierenlaan 147, 1442 PE, te Purmerend, +316 559407010.

Ester Kerkhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Zaanstreek. Zij is te bereiken via info@studiozaanstreek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Studio Zaanstreek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Studio Zaanstreek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid Privacyverklaring Studio Zaanstreek

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Studio Zaanstreek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor een doelmatige dienstverlening en om de voortgang van de dienstverlening te kunnen monitoren

Geautomatiseerde besluitvorming 

Studio Zaanstreek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Zaanstreek) tussen zit. Studio Zaanstreek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Studio Zaanstreek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens  Bewaartermijn  Reden 
Voor- en achternaam 5 jaar tot na datum laatste afspraak T.b.v. communicatie, vastleggen afspraken en documenteren van verleende diensten
Adresgegevens 5 jaar tot na datum laatste afspraak Analyseren van geografische gegevens obv postcode/woonplaats van klanten t.b.v. marketingactiviteiten
Geboortedatum 5 jaar tot na datum laatste afspraak t.b.v. marketingactiviteiten
E-mail adres 5 jaar tot na datum laatste afspraak t.b.v. communicatie
Telefoonnummer 5 jaar tot na datum laatste afspraak t.b.v. communicatie
Gezondheid 5 jaar tot na datum laatste afspraak T.b.v. documenteren van verleende diensten

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Studio Zaanstreek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Studio Zaanstreek gebruikt technische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via onze website wordt een analytische cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden, en rapportages te krijgen, hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Zaanstreek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiozaanstreek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Zaanstreek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Privacyverklaring Studio Zaanstreek Pagina 4 van 4

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Studio Zaanstreek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch of via mail contact met ons op. Studio Zaanstreek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.